Password

Gợi ý password để xem post có rating cao.

***

KHÔNG HỎI HOẶC XIN PASS.
MỌI COMMENT LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NÀY SẼ BỊ XÓA KHÔNG BÁO TRƯỚC.

.01: Rapunzel
Món ăn Hibari thích ăn nhất? 9 kí tự, không hoa không dấu không cách.

.02: In a Parallel world
Tên loài hoa mà Zil lai giống tạo thành? 13 kí tự, có hoa có dấu có cách.

.03: The Poisonous Apple
Tên tiếng Anh của bánh tart táo hoa hồng? 16 kí tự, không hoa không dấu không cách.