Fiction, Master List, Peaceful Moments, Under The Darkness

[ML] Peaceful Moments

INFORMATION
– thông tin cơ bản –

.title: Peaceful Moments – Những phút bình yên.
.author: O.C.S – Hạ Mục.
.disclaimer: Toàn bộ nhân vật và cốt truyện đều thuộc về tác giả.
.genres: Comedy, Fantasy, Romance, Shounen-ai, Supernatural, Vampire.
.rating: PG-13.
.designer: Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.
.summary: “Em có còn yêu anh khi anh trở nên già nua?” – “Anh đáng tuổi chú tôi thì trẻ à?”

AUTHOR NOTES
– ghi chú của tác giả –

.01: Đây là BL fiction, không phải đam mỹ, xin đừng nhầm lẫn.
.02: Fiction viết ở dạng drabble, tức là những đoạn văn ngắn, không đầu không đuôi, đôi khi không theo thứ tự thời gian hoặc trật tự logic.
.03: Tất cả tên tuổi nhân vật, bối cảnh, sự kiện đều là do tác giả tự nghĩ ra, nếu có bất kì sự trùng hợp nào ở đây thì không phải lỗi của tác giả, tác giả sẽ không chịu trách nhiệm.
.04: Truyện không ngược đãi nhân vật, tác giả không phải mẹ ghẻ.
.05: Nói “không” với đạo văn.

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng,
không mang bất cứ thứ gì của
PEACEFUL MOMENTS
– những phút bình yên –

đi nơi khác mà không hỏi ý kiến của tác giả.

THEME SONG
– nhạc nền –

“Will you still love me
When I’m no longer young and beautiful?
Will you still love me
When I got nothing but my aching soul?
I know you will, I know you will
I know that you will
Will you still love me when I’m no longer beautiful?
Will you still love me when I’m no longer beautiful?
Will you still love me when I’m not young and beautiful?”

LANA DEL REY
– young and beautiful –

CHAPTER CONTENTS
– mục lục chương –

.drabble: 01 .drabble: 02 .drabble: 03 .drabble: 04
.drabble: 05 .drabble: 06 .drabble: 07 .drabble: 08
.drabble: 09 .drabble: 10 .drabble: 11 .drabble: 12

The end
hh:mm – dd/mm/yyyy

Advertisements

1 thought on “[ML] Peaceful Moments”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s