Master List

Welcome to Hyoki’s Personal Blog!

Đây là blog cá nhân của Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.

Chuyên dùng để public các sản phẩm tự làm, hoặc những sở thích có liên quan đến yaoi / đam mỹ (fiction / fanfiction / tiểu thuyết tình cảm giữa hai người con trai với nhau), có thể có hoặc không những cảnh nhạy cảm chỉ dành cho người trưởng thành.

Nếu không thích thể loại này, xin ngay lập tức click back hoặc thoát tab.

Mọi comment không có thiện ý đều sẽ bị xóa không báo trước.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s