Welcome to Hyoki’s Personal Blog!

Blog cá nhân của Murasaki Hyoki – Hạ Tịch.

Dùng để public các sản phẩm tự làm, sở thích có liên quan đến yaoi / đam mỹ (fiction / fanfiction / tiểu thuyết tình cảm giữa hai người con trai với nhau), có thể có hoặc không những cảnh nhạy cảm chỉ dành cho người trưởng thành.

Nếu không thích thể loại này, xin ngay lập tức click back hoặc thoát tab.

Mọi comment không có thiện ý đều sẽ bị xóa không báo trước.